Vuonteelta Kirkkoniemen kärkeen ulottuvalla noin 7 hehtaarin harjujaksolla sijaitsee Aumamäen harjujakso. Auman muotoinen pohjoiskumpare on osa Natura 2000-aluetta. Korkeimmillaan se kohoaa 15 metrin korkeuteen. Arvion mukaan siellä on pidetty kokouksia ja käräjiä. Harjujaksolla sijaitsevat esihistoriallinen asutusalue, punamultahautausmaa, historiallinen kirkkomaa, Kirkkoniemi, Kirkkosaari, Virransaari sekä virran länsirannan vahvat tervalepikot molemmin puolin siltaa. Koko alue on museoviraston rauhoittamaa kivikautista museoaluetta.

Lähestytään Tarvaalanvirtaa. Vasemmalla Virrasaaren väriloistoa. Kaukana Kirkkosaari vasemmalla  ja Kirkkoniemen kärki oikealla

Kirkkoniemen retkeilyalue

Niemen kärkeä lähestyttäessä on Tarvaalanvirran sivustolla ensimmäinen nuotiopaikka. Erityisesti veneilijät suosivat tätä nuotiopaikkaa. Myös pohjoiskärkeen pääsevät veneilijät rantautumaan hyvin. Niemen kärjessä on laavu, jossa voi yöpyä sekä kaksi nuotiopaikkaa, ulkohuussi sekä puukatos. Niemen länsiosassa ja kärjessä on hyvä hiekkapohjainen uimaranta. Veneilijöiden on helppo rantautua niihin. Suositun retkeilyalueen ylläpidosta vastaa Metsähallitus.

Kirkkoniemi on Laukaan ensimmäinen luonnonsuojelualue, joka jo vuonna 1955 perustettiin Metsähallituksen luonnonhoitometsäksi

Kirkkoniemen kanava ja Sahinjoki

Sahinjoki on laskenut iät ja ajat Lievestuoreenjärven pohjoispäästä Kuusveden Kirkkolahteen. Sahinjoen virtaussuunta on poikkeuksellinen etelästä pohjoiseen johtuen Lievestuorejärven pohjan syvästä kalliomuodosta. Tätä todistaa muun muassa Hyyppään syvänne (noin 70 m). Se on tämän alueen syvimpiä kohtia.

Lievestuoreen järven saastumisen jälkeen Sahinjoen suu suljettiin patomuurilla. Sahinjoesta ruopattiin virtausuoma ja kanava. Kirkkoniemen kanavan kautta veden virtaus ohjattiin Tarvaalanvirtaan ja edelleen vesireittiä pitkin alavirtaan. Toimenpiteellä haluttiin  suojella saastuneen veden virtaus Kuusveteen.

 

Kirkkoniemen kanava yhdistää Tarvaalanvirran ja Sahinjokeen.
Sahinjoen ylittävä silta

Luontopolku

Tarvaalanvirran alueen luonnonhoitometsällä on esihistoriallista arvoa. Alue sisältyy Saraveden-Vatian Natura 2000-alueeseen. Kirkkoniemi on hiekkakangasta. Siellä  kasvaa komeaa männikköä.

Pyyntikuoppa

Pohjois-eteläsuunnassa on esihistoriallinen pyyntikuoppa-aluekokonaisuus, joka ulottuu melkein Hartikan Torpasta Kirkkoniemen kärkeen ja Kirkkosaareen. Eräs esihistoriallinen pyyntikuoppa sijaitsee vajaa 100 metriä Kirkkoniemen kanavasta luontopolun vasemmalla puolella.

Tarvaalanvirran puoleinen nuotiopaikka on vähän ”huonossa hapessa” – toivotaan, että ensikesään mennessä jo korjataan. Hiekkapohjainen hyvä uimaranta ja veneiden rantautumispaikka.
Pyyntikuopat ovat ympärysmitoiltaan noin 1,5 – 2 m ja niiden ympärillä on kehävallit. Mänty pyyntikuopan reunalla on tämän hyvä tunnusmerkki tässä esimerkissä

Kirkkoniemen pohjoiskärki

Kirkkoniemi on suosittu, Metsähallituksen ylläpitämä retkeilyalue. Niemen kärkeä lähestyttäessä on ensimmäinen nuotiopaikka. Niemen kärjessä on laavu, jossa voi yöpyä sekä kaksi nuotiopaikkaa, puucee sekä puukatos. Myös  kärjessä on hyvä hiekkapohjainen uimaranta. Myös veneilijät pääsevät rantautumaan hyvin veneillä.

Kirkkoniemen laavu
Kyllä suolalohiruisleipä, grillimakkara ja termospullokahvi saavat vääjäämättä mielen nousemaan
Kirkkoniemen niemenkärjen nuotiopaikka
Kirkkoniemen kärjen uimaranta
Rantakaislikko, vasemmalla Kirkkosaaren kärki ja Kuusveden aava järvenselkä

Kirkkosaari

Kirkkosaari on asumaton saari Kuusveden eteläosassa Tarvaalanvirran suulla. Sieltä on löydetty kivikauden merkkejä asumisesta. Saaren itäpuolella on epämääräinen soikea kiviröykkiö (n. 9 x 5,5 x 0,7 m).  Röykkiöltä alkaa kuuden kuopan pituinen pyyntikuopasto, jonka pituus on n. 75 m. Toinen vain kolmen kuopan ryhmä on saaren länsilaidalla ja sen pituus on n. 20 m. Näiden lisäksi saaren etelälaidalla on neljä tervahautaa.

Kirkkosaari
Kääpä
Helppokulkuinen mäntyjen reunustama polku. Kuusvesi ja Tarvaalanvirta pilkottavat polulle lähes koko harjanteen matkalla

Nuotiopuut

Komea pino kuivia halkoja oli retkeilyalueen alkupäässä. Asiaa tuntemattomana retkeilijänä ihmettelin halkokasaa kohti siltaa asetellessani; onpa joku jännään paikkaan halkopinonsa laittanut?

Matkailu avartaa. Saapuessani Kirkkoniemen kärkeen totesin sillä olevan halkovajan olevan tyhjä.

Metsähallitus vastaan kirkkoniemen retkeilyalueen hoidosta. Miksi niitä ei toimiteta sinne, missä on retkeilyalueen halkovaja ja todellinen käyttötarve?  Missään ei ollut edes vinkkiä: ”Hyvä retkeilijä, ota tästä halko kainaloosi, jos aiot paistaa makkaraa”.

Metsähallitus, pieni vaiva suokaa – toimittakaat kuivat halot Kirkkoniemen kärjessä olevaan siistiin puuvaajaan!

Jos haluat paistaa makkaraa – ota halko kainaloosi

Mitä päivä antoi kulkijalleen

Kirkkoniemi on helpon kulkuyhteyden päässä, jonne johtaa harjun päällä helppokulkuinen polku kauniin männikön halki. Polun kahta puolta pilkottaa Tarvaalanvirta ja Kuusvesi. Erinomainen kesäinen uimapaikka sekä hyvä varustus: kaksi nuotiopaikkaa, hyväkuntoinen laavu ja ulkohuussi.

Erityinen kohde kauniista maisemista nauttijoille sekä lapsiperheille.

Teksti ja valokuvat ©Jorma Ursin

Lähdeaineisto: Laukaan seurakunnan info, Tarvaala info, haastattelut

Osoite: Hartikantie, 41325 Laukkavirta

 

SEURAA INSTAGRAMISSA: